BG TOP SHOP e мултифункционална универсална дигитална крос-медийна платформа за алтернативна търговия с разнородни продукти, стоки и услуги чрез директен интерактивен маркетинг.

Back to Top