ЙОХАНЕС БРАМС – УНГАРСКИ ТАНЦИ

12,00 лв.

В наличност

Код:10500

В наличност

Сравни

Клавирното дуо Десислава Щерева и Евгения Симеонова е явление в българския музикален живот. Прецизност, култура, темперамент, оригинална интерпретация, красота на тона, собствено музикално лице…“ – оценката на големия български музиколог – академик Николай Кауфман много точно илюстрира качествата на двете изпълнителки.

Насочването им към цялостно представяне на „Унгарските танци“ от Брамс не е изненада или случайно хрумване, а част от мащабен и амбициозен проект – организирането на два концерта, посветени на „Унгарските танци“ на Брамс и „Славянските танци“ от Дворжак. Подобно предизвикателство е рядко събитие не само в България, но и на световните сцени.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. No. 1 in G Minor: Allegromolto
2.No. 2 in D Minor: Allegrononassai – Vivo
3. No. 3 in F Major: Allegretto – Vivace
4. No. 4 in F Minor: Pocosostenuto – Vivace – Molto Allegro
5. No. 5 in F sharp Minor: Allegro – Vivace
6. No. 6 in D flat Major: Vivace – Molto sostenuto
7.No. 7 in A Major: Allegretto – Vivo
8. No. 8 in A Minor: Presto
9. No. 9 in E Minor: Allegromanontroppo – Poco sostenuto
10. No. 10 in E Major: Presto
11. No. 11 in D Minor: Pocoandante
12. No. 12 in D Minor: Presto – Poco meno presto
13. No. 13 in D Major: Andantinograzioso – Vivace
14. No. 14 in D Minor: Unpocoandante
15. No. 15 in B flat Major: Allegrettograzioso
16. No. 16 in F Minor: Conmoto – F Major: Presto
17. No. 17 in F sharp Minor: Andantino – Vivace
18. No. 18 in D Major: Moltovivace
19. No. 19 in B Minor: Allegretto – Più presto
20. No. 20 in E Minor: Pocoallegretto – Vivace
21.No. 21 in E Minor: Vivace – E Major: Piùpresto

Продуцент: Gega New

Back to Top