НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ

Плащането на продукта се извършва при доставка от куриер или на място в куриерски офиси.

БАНКОВ ПРЕВОД

Превод по сметка:

IBAN:

BIC:

Титуляр: АРА АУДИО ВИДЕО

*Плащането се счита за завършено, едва след като същото бъде потвърдено и съответната сума постъпи по банковата сметка на BgMusicShop.bg

ОНЛАЙН С ДЕБИТНА ИЛИ КРЕДИТНА КАРТА

*При онлайн плащането с карта се изисква да въведете 3D парола за безопасност, която можете да получите от обслужващата Ви банка.

Видовете банкови карти, които работи системата: Visa и MasterCard

Back to Top